sâmbătă, 29 ianuarie 2011

Cercul pastoral Dorohoi 2011


Cercul pastoral Dorohoi 2011 a avut loc anul acesta la Parohia "Naşterea Maicii Domnului" din Satu Nou, Dorohoi. Au participat toţi preoţii din parohiile oraşului Dorohoi şi anume: Pr. Protopop Stelian Ciurciun, Pr. Gheorghe Şoptică, Pr. Mihai Toma, Pr. Constantin Muha, Pr. Bogdan Călinescu, Pr. Vasile Puşcaşu, Pr. Constantin Ceobanu, Pr. Ioan Adam, Pr. Apetrei Ionuţ, Pr. Ciprian Şoptică, Pr. Daniel Panţiru, Pr. Cătălin Ifrim. Răspunsurile la strană au fost date de elevi seminarişti ai Seminarului teologic "Sf. Ioan Iacob"- Dorohoi conduşi de Alexandru Darie.
După săvârşirea Sfintei Liturghii a fost prezentata tema acestei întâlniri.
Tema prezentată la cercul pastoral din acest an s-a intitulat: "Rolul familiei în educaţia religioasă a copiilor" şi a fost susţinută de Pr. Ionuţ-Ştefan Apetrei, preot paroh la parohia "Sf.Ilie"- Dealul Mare, Dorohoi.

Pedagogia creştină şi scopul vieţii
Scopul vieţii noastre trebuie să fie mântuirea. Tot ceea ce facem, totul să se măsoare în funcţie de aceasta: dacă ne apropiem sau nu de Dumnezeu. Pedagogia creş­tină este pedagogia mântuirii, a purtării crucii cu credinţa învierii. Părinţii care lucrează pentru propria lor mântuire, devenind creştini adevăraţi, nu au ne­voie de altă ştiinţă pedagogică decât de aceea de a face din copii oameni asemenea lor în toate cele bune.

Ajutorul Bisericii Cereşti, al Maicii Domnului, al Sfinţilor şi al Îngerilor este cel mai puternic ajutor pen­tru părinţii drept-credincioşi. Aceştia trebuie să fo­losească toate momentele prielnice pentru a se apro­pia de Dumnezeu şi de Sfinţii Săi. Dacă trec pe lângă o biserică în care sunt părticele din sfinte moaş­te, să nu se lenevească să intre şi să se roage. Dacă pot ajun­ge la o mânăstire, să facă acest efort, şi binefacerile vor fi mari. Dacă aici vor putea vorbi cu vreun călugăr îmbunătăţit, să facă aceasta fără şovăială. Pentru fiecare stră­danie, Dumnezeu va răsplăti înmulţit.

Aşa cum orice părinte merge la doctor atunci când este bolnav, aşa ar trebui să meargă şi la preotul duhovnic ori de câte ori bolnav îi este sufletul, sau ori de câte ori are nevoie de sfaturi pentru călăuzirea fii­lor săi. În situaţii limită, în care părinţii s-au dove­dit neputincioşi, sfatul primit de la preot a dus la evi­tarea unor păcate de care tinerii erau aproape.

Sunt multe căderile în care pot nimeri tinerii. Dar multe sunt şi căile de îndreptare. Părinţii trebuie să se roage mult, cu frângere de inimă, pentru mântui­rea fiilor lor.

La Înfricoşătoarea Judecată fiecare părinte va da socoteală pentru modul în care a purtat grijă de fiii săi. Să nu ne fie teamă că fiii noştri vor fi prea „bise­ricoşi“ dacă îi vom învăţa să trăiască în prezenţa lui Dumnezeu. Să nu ne fie teamă că, dacă nu se vor îm­părtăşi de mici din plăcerile vieţii, vor fi incapabili să reziste în această lume plină de răutăţi şi de ne­ca­zuri. Singura posibilitate de a rezista este tocmai de a trăi sub acoperământul sfin­ţeniei. Să nu le fim pie­di­că copiilor noştri pe calea slujirii lui Hristos.

Dacă vom trăi cu evlavie şi ne vom creşte copiii în frică de Dumnezeu, vom dobândi bu­nătăţile cele veşnice.

Şi pe noi şi pe fiii noştri ne aşteaptă Împărăţia ce­ru­ri­lor. Ne aşteaptă Mântuitorul Hristos încon­jurat de cetele îngereşti şi de Soborul tuturor Sfin­ţilor.


CERC PASTORAL FAMILIA SI EDUCATIA COPIILORcerc pastoral familia crestina

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu