duminică, 5 august 2012

Rugăciuni pentru ploaie


Credincioșii din parohiile "Nașterea Maicii Domnului" Satu Nou Dorohoi și "Nașterea Maicii Domnului" Trestiana Dorohoi s-au unit in rugăciune astăzi călăuziți de preoții lor parohi Pr. Ciprian Șoptică și Pr. George Chichioacă la hotarul dintre cele două parohii pentru a cere de la Dumnezeu îndurare și să reverse mila Sa peste pământul însetat de apă ca să răsară iarbă spre folosul animalelor și verdeață pentru hrana oamenilor. Slujba a început cu sfințirea apei celei mici apoi cu rânduila la vreme de secetă din Molitfelnic care cuprinde cele 7 rugăciuni speciale . 

"Fie ca bunul Dumnezeu să audă rugăciunile nostre și să nu caute la păcatele noastre ci să se milostivească spre noi !" a spus Pr. George în cuvântul său de încheiere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu